Jump to content
CaddyInfo Cadillac Forum

höga co värde


wipwip

Recommended Posts

besiktade en Cadillac Fleetwood 90a men fick co värdet gick från 1.0 upp till 4.5 hc godkände dom de låg på 116 , har bytt lambda tändelar stift detta hade vi gjort innan vi besiktade men ändå fick detta värde , vad mera kan man göra åt detta för att få ner detta värde.

Link to comment
Share on other sites


Om detta hände till följd av en tune-up, måste du fixa det snabbt för att förhindra skador på katalysatorn.

Jag är ledsen, men Svenska Engelska Översättning förvrängd tune-up aktiviteter som du utfört.

Jag skulle börja med att se till att plug kablar är placerade korrekt för tändföljd. Sedan se till att gnista tidpunkten är korrekt, och att det vakuum för fungerar OK.

If this happened as a result of a tune-up, you need to fix it quickly to prevent damage to the catalytic converter.

I'm sorry, but the Swedish to English translation garbled the tune-up tasks that you performed.

I would start with making sure that the plug wires are placed properly for the firing order. Then make sure that the spark timing is correct, and that the vacuum advance is working OK.

CTS-V_LateralGs_6-2018_tiny.jpg
-- Click Here for CaddyInfo page on "How To" Read Your OBD Codes
-- Click Here for my personal page to download my OBD code list as an Excel file, plus other Cadillac data
-- See my CaddyInfo car blogs: 2011 CTS-V, 1997 ETC
Yes, I was Jims_97_ETC before I changed cars.

Link to comment
Share on other sites

Vad låg lambdavärdet på?

Om lambda inte ligger rätt (0.97-1.03) så fungerar inte katalysatorn. Co på 4.5 känns som att lambda ligger under 0.97 medan 1.0 är ett rimligt värde eller kanske smulan magert - eller bara ett resultat att katalysatorn faktiskt hjälper till men inte nog mycket.

Men poängen är att när katalysatorn hoppar igång kapar den Co med 90-95%. Antingen är katalysatorn trasig, brukar yttra sig som att den behöver allt mer värme för att komma igång. Idiotvarv kan hjälpa men den är ändå att betrakta som sönder. Eller så ligger inte motorn i det spannet som behövs för att katalysatorn ska tända.

Hc på 116 känns rimligt om katalysatorn inte arbetar. Katalysatorn är mindre effektiv på hc än den är på Co.

/Oscar

STS 2005 V8 (1SF)

Sedan DeVille 1995 4.9L

Link to comment
Share on other sites

Om katalysatorn är effektivt på CO men oförbrända kolväten får igenom, då din blandning är för rik, eller en av din cylindrar är inte skjuter hela tiden. Detta kan vara en mild miss eller en dålig syresensor.

If the catalytic converter is effective on CO but unburnt hydrocarbons are getting through, then your mixture is too rich, or one of your cylinders is not firing all the time. This could be a mild miss or a bad oxygen sensor.

CTS-V_LateralGs_6-2018_tiny.jpg
-- Click Here for CaddyInfo page on "How To" Read Your OBD Codes
-- Click Here for my personal page to download my OBD code list as an Excel file, plus other Cadillac data
-- See my CaddyInfo car blogs: 2011 CTS-V, 1997 ETC
Yes, I was Jims_97_ETC before I changed cars.

Link to comment
Share on other sites

har testat allt här nu de verkar som jag inte som jag får ner värdena på den , men jag vet inte om det kan va kattalysatorn för jag hade ut stifftena och dom va kolsvarta så den får ju alldeles för mycke bränsle för han drar ju för mycke me enligt han som äger den så jag tänke om det kunde va bränsletrycksregulatorn som sitter på innsuget ,jag har kollat de så att den inte läcker igenom membranet och de gör den inte ,men den kan ju ha fastnat eller nått eller har jag fel kattalysatorn gör väll inte att stiften blir svarta

då är de väll fel på insprutningen men va kan de va ????

Link to comment
Share on other sites

Det kan vara en läckande insugningsrör packning men som skulle kasta en OBD-kod. Om du inte har kört de OBD-koderna, nu är en bra tid.

Om bränsletrycksregulator inte läcker, är det nog OK. Jag har aldrig hört talas om en FPR klibba på en Cadillac. Men allt är möjligt, särskilt med eftermarknaden delar.

Du bör kanske börja med det arbete som gjordes bara och granska varje steg i processen.

It could be a leaking intake manifold gasket but that would throw an OBD code. If you have not run the OBD codes, now is a good time.

If the fuel pressure regulator is not leaking, it's probably OK. I have never heard of an FPR sticking on a Cadillac. But, anything is possible, particularly with aftermarket parts.

Perhaps you should start with the work that was just done, and examine each step in that process.

CTS-V_LateralGs_6-2018_tiny.jpg
-- Click Here for CaddyInfo page on "How To" Read Your OBD Codes
-- Click Here for my personal page to download my OBD code list as an Excel file, plus other Cadillac data
-- See my CaddyInfo car blogs: 2011 CTS-V, 1997 ETC
Yes, I was Jims_97_ETC before I changed cars.

Link to comment
Share on other sites

Luftläckage på avgassystemet innan lambdasond!

Om det smyger in aldrig så lite tjuvluft där så kommer insprutningen ofelbart att feta på blandningen. Värt att undersöka.

Men som sagt, vad hade du för uppmätt lambdavärde?

Inget jag rekommenderar men om den går fett så finns E85 att köpa på varannan mack, då åker Co ner.

STS 2005 V8 (1SF)

Sedan DeVille 1995 4.9L

Link to comment
Share on other sites

jag har ju obd och olika programvaror på datorn typ som jag har använt till min egen cheva transport 02a, men på denna verkar det som det inte är ett obd utag vad jag kan se och har hittat , de jag hitta på den sitter under radion och har bara två kablar, eller sitter det ett till någon stans.

Link to comment
Share on other sites

har nu skaffat en kabel till detta obd uttag, en GM 12-pins till obd 16-pins, med den adaptern har jag kopplat till en elm 327 och till datorn men e de någon som vet vad jag ska använda mig av för program till den som funkar bra.


Link to comment
Share on other sites

kan man inte läsa ut koderna själv eller vad e detta , det måste finas ett sätt att läsa ut dom och kunna radera dom men hur , ska nu byta lambdan kollade den med lambdamätaren och de va fel värden den indikerar att den är kass men då måste jag ju släcka den koden på något sätt när jag har bytat den .

Link to comment
Share on other sites

någon som vet var man får tag på en adapter till en obd II eller hur man får ut koderna annars på den ?

Om du vill kontrollera om det finns felkoder , tryck på " OFF " och " varmare " knappen för värmaren samtidigt och håll dem båda i ca 3-5 sekunder . Din Fleetwood bör starta ombord diagnostik och ger några koder som har lagrats . Titta på bränsledisplaypanelenför koder . Du behöver inte en OBD I kodläsare . För att radera koderna , tryck på " OFF " och " HIGH " knappar ner i ett par sekunder. För att avsluta processen genom att trycka på knappen 'AUTO' . För att starta processen , slå bara din tändningslåset till läge "ON" . Du behöver inte starta bilen .

If you want to check for trouble codes, press the 'OFF' and 'WARMER' button for the heater at the same time and hold both of them down for about 3-5 seconds. Your Fleetwood should then start Onboard Diagnostics and provide any codes that have been stored. Look at the fuel display panel for codes. You do not need an OBD I code reader. To clear the codes, press the 'OFF' and 'HIGH' buttons down for a couple of seconds. To end the process press the 'AUTO' button. To start the process, just turn your ignition switch to the 'ON' position. You don't need to start the car.

Link to comment
Share on other sites

Google säger closed throttle angle out of range. Kommer inte felkoden tillbaka så bortse från den, handlar om tomgångsregleringen. Styrboxen tycker att den fått justera tomgången för mycket. Kanske varit något läckage på insug någon gång (slang hoppat bort).

STS 2005 V8 (1SF)

Sedan DeVille 1995 4.9L

Link to comment
Share on other sites

nu finns de inga felkoder som har betydelse , jag har en låg freon men den har ju inte med detta att göra , som sagt har håller på med lambdan men får den inte till att fungera som den ska enligt mätaren , jag mätte upp den som satt där och jag hade ingen ohm antal i signal kabel bara minus kabel så jag förmodar att den va kass satte dit en ny men lambda mätaren upför sig konstigt tycker jag , kan detta hänga på databoxen i bilen

Link to comment
Share on other sites

kollade nu den lambdan vi sätte dit den har tydligen gått den me , varför ? mätte upp den nu har bara resistans i en av kablarna inget i den andra , det är något som gör att dom går sönder men vad kan det vara

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

fick höra här av en att han trodde det va bensinpumpen som är något med typ att den ger för mycket , kan det vara så , trycket på en sådan pump ska väll vara cirka 3psi har jag för mig eller har jag fel och det går väll att kolla på ledningarna på motorn framme vid spridarna för där sitter typ en ventil eller ?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

  • bilen har gått 10 000 mil tror jag och den drar ingen olja och skulle de vara ventiltätningar skulle den ju ryka mer vitt och ett rökmoln när man startar men inget sådant gör den , och komp har vi kollat de va perfekt , den ryker ju inte kolsvart hela vägen men till slut kan man se att de blir en beläggning baktill och avgaserna käns ju att dom är starka , men detta gäller ju bara när han går på tomgång , så fort man gasar upp den så blir ju värdena bra på den , de e ju de vi håller på att leta efter va de kan vara , han har bytat tomgångsmotor på den , men det är lite svårt att veta exat hur den ska stå , sedan väntar vi på att byta tps-sensor på den med för den stod fel allra första gången på den , men hade man haft en manual så hade man sett lite bättre men jag har inte hittat något ännu själv i alla fall ,så ligger de till.

Link to comment
Share on other sites

Hur mäts motorlast? Insugsvaccum? Är MAP (Manifold Air Pressure) givaren slangansluten?

Om detta är fallet så undersök om du har läckage till MAP sensorn. Om det läcker tjuvluft där får du två problem, motorn går (väldigt) rikt på tomgång och att tomgången blir för hög (varpå ECU får försöka sänka tomgången till orolighetens gränser).

Det kan även tänkas att givaren är trasig.

STS 2005 V8 (1SF)

Sedan DeVille 1995 4.9L

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...