Jump to content
CaddyInfo Cadillac Forum

Ånglås caddy -54


ejje

Recommended Posts

Denna sommar har varit spec besvärlig med ånglåsbildning. Har träffat på flertal som haft/har samma problem vid crusing eller efter kort stop.

Många talar om att man ökat inblandningen av ethanol i bensinen. Verkar som inga motororganisationer vill ta i problemet. Det är nog så att myndigheterna vill ha bort alla våra gamla bilar från vägarna spec de äldre med mekanisk bränslepump. De med elektrisk pump verkar klara sig bättre.

Jag har försökt med alla gamla trix, klädnypor, isolering, sänkt flottörnivå, höjd tändning, höjd tomgång, mellanlägg etc. Inget hjälper.

Ska jag bli tvungen montera in en elpump för att kunna njuta av cruising?

Hoppas någon har en lösning som jag glömt.

tack

Link to comment
Share on other sites


Hej Ejje

Har tidigare haft stora problem med ånglås, men inte iår.

Jag tankar bara 98 oktan på PREEM som enligt den info jag är en av de sista som inte blandar in mer än 5% etanol i denna bränsleblandning (möjligen även OK/Q8 men det är jag osäker på) Shells gamla VPower är förstörd av ST1 och har nu även den etanol upp till 10%.

Sedan har jag installerat en fläktkåpa se http://www.caddysurfer.se/?p=1238 och en 6 bladig fläkt (+cellat om kylet)

Har även kollat igenom fördelare som är oerhört viktigt att vaccuumregulator och centrifugalregulatorn funkar som de ska och tändförställer korrekt. Se http://www.caddysurfer.se/?p=398

Tändningsinställningen i sig är givetvis också viktigt men den har du redan grejat med.....

Jag har även tagit bort gummilisten på min 58 som tätar av motorhuven i bakkant vilket gör att den heta motorrumslufteb kan ta vägen nånstans och inte koka bensin i pump och filter som smart nog sitter högt upp i motorrummet på min motor och kanske på din också.

Hör av dig om du vill diskutera vidare.....

Pierre

Link to comment
Share on other sites

Det finns många komponenter i bensinen som påverkar ångtrycket (och benägenheten till ånglås). De ändrar bensinens sammansättning mellan sommar och vinter, eftersom ett högre ångtryck behövs på vintern pga den kallare temperaturen. Generellt ger längre kolväten (närmare fotogen) lägre ångtryck, och sommarbensin har därför en större andel sådana. På vintern innehåller bensinen större andel kortare kolväten (närmare gasol) som lättare förgasas (och kan ge ånglås på sommaren).

Anledningen till att bilar med elektrisk pump klarar sig bättre än de med mekanisk torde vara att den elektriska pumpen brukar sitta i själva bensintanken. Eftersom pumpen då trycker på och ökar trycket i ledningen förångas inte bensinen. Med en mekanisk pump, som ju sitter monterad vid motorn, får man däremot ett tryckfall i ledningen mellan tanken och pumpen, varpå bensinen lättare förångas i ledningen och ger ånglås. Kanske kan man få ånglås även på fler ställen i systemet (jag vet inte), men i varje fall när det gäller ånglås mellan tank och en bränslepump som inte är monterad i själva tanken så borde inte ändrad flottörnivå eller tändning ha någon inverkan.

När bilen stannas hinner den stillastående bensinen i ledningen värmas upp, vilket ger ånglås. Vid långsam körning minskar kylningen från fartvind, och dessutom minskar flödeshastigheten i bränsleledningen (detta gäller bara om bränslet inte flödar runt i en returledning såsom är fallet med bränsleinsprutade bilar -- jag vet inte hur detta brukar se ut på äldre bilar) vilket gör att bränslet har längre tid på sig att värmas upp och bilda ånglås på sin väg genom ledningen.

Enligt bensinbolagens officiella hemsidor (Preem, Shell, OKQ8) innehåller deras bensin (95/96/98) upp till 5 % etanol. Det blev vad jag vet tillåtet att blanda in upp till 10 % etanol 2011 i Sverige, men hittills verkar alltså bolagen inte göra det. Även om de gjorde det så skulle det inte öka ångtrycket jämfört med 5 % inblandning. Från 0 till 5 % etanolinblandning ökar ångtrycket med 6-7 kPa, vilket är ungefär 10 % av bensinens totala ångtryck. Går man över 5 till 6 % etanolinblanding börjar ångtrycket att sjunka igen, fast mycket långsamt. Skillnaden mellan 5 och 10 % etanolinblanding är mindre än -1 kPa. Ren etanol har ett lägre ångtryck än vad normal bensin har (såväl sommar- som vinterbensin, vilket är standardiserat), vilket är anledningen till att man måste öka bensinhalten i E85 från 15 till 25 % på vintern (det blir alltså egentligen E75 då) för att E85-bilarna ska gå att starta.

Anledningen till att etanolen först ökar bensinens ångtryck, varpå det sedan minskar igen när man blandar i mer, är att en etanolmolekyl gärna vill sticka iväg (förångas) om den omges av bensinmolekyler, medans en etanolmolekyl som omges av andra etanolmolekyler binds starkare och därmed inte förångas lika lätt. Syreatomen i etanol gör att etanolmolekylerna får en elektriskt positiv och en elektriskt negativ sida (är en dipol), och detta gör att de görna håller ihop (+ dras till -). Denna effekt fungerar dock inte om de omges av kolväten ("bensinmolekyler") som är dipoler (vatten är också en dipol, för övrigt, och en mycket starkare sådan än etanol -- så stark att den nästan inte blandar sig med bensin alls).

Alltså:

  • Ökad ventilation under huven borde kunna hjälpa, då det minskar uppvärmningen av ledningarna.
  • En elektrisk bränslepump monterad i tanken borde hjälpa, då den eliminerar suget i bränsleledningen som hjälper till att skapa ånglås och i stället skapar ett övertryck som motverkar ånglås.
  • Eventuell ökad tendens till ånglås i år beror inte på ändrad etanolhalt (däremot kan det mycket väl vara något annat som har ändrats i bensinen).

Fotnot: Även om 10 % etanolinblandning inte ytterligare ökar ångtrycket jämfört med 5 %, så har det andra negativa effekter på gamla bilar, eftersom etanolen kan vara aggressiv mot olika gummimaterial som används i bränslesystemet. Dessutom degraderas motoroljan snabbare, men detta är förmodligen inget större problem på motorer som ändå får oljebyte ganska frekvent (för vi tycker ju om våra bilar =) ) och en relativt marginell effekt vid så låg inblandning som 5 eller 10 %. En fördel med etanolen (och för detta räcker de 5 % vi har idag) är att den fungerar som K-sprit och tar upp kondensvatten ur tanken.

Link to comment
Share on other sites

Tack för den utvikningen.

Har under denna sommar talat med ett 10 tal ägare till äldre Cadillacs, på olika stora träffar. Alla säger sig uppleva ett stort problem denna sommar. Många hävdar att man ökat inblandningen av ethanol och att det är boven i dramat. De allra flesta har löst problemet genom att montera en elektrisk pump, något som jag inte anser riktigt.

Jag tror att man vill ha bort våra kära klenoder och därför laborerar man med bränslet. Shell, Preem tydliga exempel.

Jag ställer mig frågan: varför finns det ingen debatt från motororganisationer?

Tack

Link to comment
Share on other sites

Jag ska göra en liten justering i mitt svar. Jag borde ha skrivit: "Eventuell ökad tendens till ånglås i år beror inte på ökad etanolhalt utöver 5 %". Jag utgick från att all bensin redan hade 5 % etanol, vilket inte nödvändigtvis var riktigt. Om exempelvis den 96- eller 98-oktaniga bensinen tidigare hade 3 % etanol och nu har 5 %, då ger den ökade etanolinblandningen ett ökat ångtryck, och alltså större risk för ånglås om bensinbolagen inte kompenserar för detta genom att ändra andra komponenter.

EDIT: tänkte lite till, och man skulle kunna tänka sig att även om en ökning från 5 till 10 % etanol inte i sig skulle öka ångtrycket, så är det ju möjligt att den högre inblandningen genom att påverka andra faktorer medger att man ändrar bensinens sammansättning i övrigt. Exempelvis så kanske man kan kan öka mängde korta kolväten då etanol hjälper till att höja oktantalet. Då skulle även en högre etanolinblandning än 5 % indirekt kunna ge ytterligare problem med ånglås, även om det inte är ökningen från 5 till 10 % i sig som orsakar problemet. Detta får väl dock ses som ett hypotetiskt resonemang inför framtiden, då etanolhalten i dagsläget inte överstiger 5 % i Sverige.

Jag håller med dig om att det är dåligt att ägarna av äldre bilar ska behöva installera nya bränslepumpar för att bilarna ska fungera med dagens bensin. Även om bensinbolagen av en eller annan anledning anser det motiverat att ändra bensinen och den ändå fungerar bra för alla nyare bilar, så borde åtminstone någon kvalitet som fungerar för äldre bilar även fortsättningsvis tillhandahållas.

Jag tror inte att bensinbolagen försöker få gamla bilar. Jag tror tyvärr inte att de bryr sig om att de gamla bilarna ska fortsätta att fungera heller För dem är det nog snarare en ekonomisk fråga. Om de kan "komma undan" med ett högre ångtryck, eftersom det inte gör något i moderna bilar som har trycksatta bränslesystem, och sådan bensin blir billigare att tillverka, så kommer de att göra bensinen så. De känar mer pengar på att fler ur den stora massan av bilister med nyare bilar väljer dem då de kan hålla lägre pris, än vad de skulle göra på att sälja bensin av bättre kvalitet som bara har betydelse i ett jämförelsevis mycket litet antal äldre bilar.

Däremot finns det enskilda personer, lobbygrupper och politiker som gärna vill se förbud eller andra åtgärder för att få bort hobby-, veteran-, och samlarbilar etc från vägarna. Antingen så rör det sig om arga människor som av princip vill ha bort sådant de inte gillar, eller så rör det sig om personer som inte kan räkna (de tror att det får en stor miljöeffekt att ta bort en i sammanhanget obetydligt liten mängd hobbyfordon). Det var en diskussion bland motororganisationer och i motortidningar för några år sedan om ändrade regler som riskerade att göra det mycket besvärligt att importera bilar från USA, men det blev vad jag vet inte så restriktivt som det ett tag verkade. Tack och lov finns det även många politiker som förstår att äldre bilar som inte är speciellt snåla och saknar avgasrening utför en så försvinnande liten del av transportarbetet att det inte har någon betydelse jämfört med utsläppen från den normala trafiken (om man ens ska kalla det transportarbete för dem, de används ju snarare till kombinerad transport, rekreation och njutning, vilket jag tycker ska värderas högre än vanligt transportarbete). Slutsatsen blir att punktinsatser för att minska användandet av veteranbilar är meningslösa för att minska utsläppen, medans insatser som minskar utsläppen från alla bilar alternativt påverkar nybilsförsäljningen i riktning mot bilar med lägre utsläpp fungerar.

Om diskussionen inte förs i motororganisationerna beror det på att medlemmarna inte för diskussionen. Jag tycker att ni med äldre fordon som har fått ökade problem med ånglås ska starta den diskussionen i de motororganisationer ni är medlemmar i. För diskussionen vidare från träffarna till motororganisationerna, så får ni en möjlighet att påverka. Ett första steg efter att en sådan diskussion startats borde bli en kontakt från motororganisation till bensinbolagen där man frågar något i stil med "Våra medlemmar har noterat ökade problem med ånglås under sommaren 2013 jämfört med tidigare år. Har bensinen ändrats på något vis, och i så fall hur?". Utifrån svaret kan man sedan diskutera vidare vilka möjligheter som finns att tillhandahålla en kvalitet som har lägre ångtryck. Mackarna har ju i dagsläget tre kvaliteter (95/96/98) så någon borde ju kunna formuleras för att ha lägre ångtryck.

Jag önskar er lycka till! Även om jag inte (ännu) har någon veteranbil själv, så tycker jag om att se på när ni cruisar eller parkerar på någon bilträff. =)

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

Ville bara passa på att tacka Caddysurfer och författarna för den intressanta läsningen på hemsidan (artikeln om gamla bilar och ny bensin i två delar av Mats Svedman & Pierre Almqvist). Visst har väl den artikeln (eller en mycket snarlik) tidigare publicerats i Cadillac Club Swedens medlemstidning? I artikeln från 2009 nämns en uppföljande artikel om förgasarens inställande. Vet Caddysurfer (eller någon annan) om denna artikel finns tillgänglig?

Link to comment
Share on other sites

Det vore roligt om fler kunde komma med tips om hur komma tillrätta med problemet, men det är kanske så att de som är på forumet nu bara håller sig med nyare bilar eller redan iordningställda och då falnar intresset. Inget speciellt med detta forum, tendensen finns på alla forum.

Hur man än vrider på saken så vet jag erfarenhetsmässigt att det är något skumt med bränslet denna sommar. Kan inte vara en slump att så många drabbats.

Link to comment
Share on other sites

Hej

Ja de artiklarna har publicerats i Cadillac Club Sweden Magazine under 2012, och i Januarinumret 2013 fanns artikeln om förgasaren.

Har du inte tillgång till det numret så här av dig till klubbkontoret. Jag kommer senare under hästen att publicera denna på min hemsida www.caddysurfer.se

MVH / Pierre Almqvist

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...