Jump to content
CaddyInfo Cadillac Forum

Hur man retar en trädkramare


Jan Olsson

Recommended Posts

Nu när jag ändå inte har bättre för mig om dagarna som arbetslös roar jag mig med att kommentera flitigt i de lokala tidningarna och då såg jag ett nytt stolleprov från miljöpartiet.

Naturligtvis kunde jag ju inte hålla tyst (ni känner mig vid det här laget..) utan började kommentera.

När nu "debatten" var klar tänkte jag publicera hela korrespondensen här. Det här berör ju oss i allra högsta grad som blir jagade med blåslampan i baken varje dag av medierna.

Eftersom jag inte vet hur länge länken finns kvar så klipp och klistrar jag frisk á la Kurt Olsson.

Jonas Löhnn som det skrivs om här är ytterligare ett i raden av stolpskott som ska beträda riksdagshuset den dag såssealdemokraterna kommer till makten igen.

Eftersom jag ju bor på Öland och var tvungen att använda den sorgliga ursäkten till bro varje dag kunde jag inte låta det här stå emotsagt.

Den urspungliga artikeln återges här:

Kommunalråd Jonas Löhnn (mp) i Kalmar skriver nu ett öppet brev till Vägverket angående cykelbussen.

– Det blir givetvis färre som väljer cykeln om det blir en kostnad för att ta den över bron. Det vinner faktiskt ingen på, skriver Löhnn och föreslår liksom Cykelfrämjandet att Vägverket använder sig av 2+1-väg på Ölandsbron för att göra plats för cyklarna.

Jonas Löhnn är, tvärtom mot Vägverket, glatt överraskad att Kalmar kommunstyrelses arbetsutskott var helt eniga om att säga nej till cykelbussavtalet, som skulle innebära att bussen införlivas i kollektivtrafiken och kostar pengar för de som använder den.

Jonas Löhnn, som är miljöansvarigt kommunalråd och oftast setts på sin gamla Nordstjernancykel, påpekar i brevet att han jobbar för att ge cyklisterna en fördel. Den är nära oslagbar på kortare sträckor, menar han. Den ger inga avgaser och sliter knappt på vägbanan.

När Ölandbron byggdes, menar Löhnn, var det tänkt att flera trafikslag skulle samsas. Han har dock full förståelse för att sex miljoner bilar per år slår undan en del av de möjligheterna. Med fyrfilig väg blir det inte säkert för cyklisterna.

– Men för att inte stänga ute cyklisterna, som givetvis är många i det semesterparadis som vi omges av, borde man kunna hitta smartare lösningar.

Löhnn föreslår inte att bron byggs om, men han föreslår att man gör som på E22 och delar av bron i 2+1 körfält.

– När det är som tätast rusning, kring midsommar och Skördefest kan man återta GC-vägen för att få dubbelfilig väg i båda riktningarna, medan man bjuder cyklisterna på fri buss.

Han menar att det är Vägverkets skyldighet att se till att cyklisterna kan ta sig fram på eller över bron. Löhnn förutsätter att beskeden att cykelbussen är i fara är felaktigt.

Han menar också att logiken haltar när Vägverket tycker det är självklart att cyklisterna ska få betala. Cykelbussen är ju ingen vanlig kollektivtrafik, utan ska gå från brofäste till brofäste. Han ser det som märkligt att man planerar cykeltullar före biltullar.

– Och visst får du medge att det blir lite konstigt om en broavgift ska tillämpas på just cyklande, men inte på andra trafikslag. För på andra ställen där Vägverket har allmän väg där framkomligheten är svår tänker man ju helt annorlunda, skriver Löhnn och hänvisar till de fria bilfärjorna som finns lite här och där i Sverige.

– Rimmar det inte illa med en strävan efter miljöriktiga transporter att det är just cyklister ska hämmas i sina möjligheter? Tvärtom borde ju cyklandet uppmuntras, inte minst i de miljöer som Kalmar och - inte minst - Öland erbjuder.

Löhnn uppmanar nu Vägverket att ta ett ansvar för att utveckla Kalmar och Öland som cykelvänliga områden.

Skitsnack Löhnn. Vart kommer ditt befängda påstående att bilismen inte betalar för sina kostnader ifrån? Varje år betalar svenska bilister in ca 74 miljarder kr i olika bilrelaterade skatter! Av dessa går endast 15 miljarder tillbaka till bilisterna i form av underhåll och vägbyggnationer. Ditt partis rabiata kommunistpolitik är en av de bakomliggande orsakerna till detta. Pengar ska gå till järnvägsbyggen direkt proportionellt till de kostnader som läggs på vägbyggen t.ex. Järnvägsnätets utbredning nådde sin kulmen för 60 år sedan men nu vill ni arma dårar kasta ut pengar på orealistiska projekt igen. Satsa på tåg till Öland? Det lär nog bli succe... För övrigt är Sverige ett av de länder i Europa som lägger minst pengar per invånare på vägbyggnader/underhåll samtidigt som vi är ett av de mest beskattade länderna i världen både med avseende på vad vi faktiskt totalt betalar in till staten i skatt och med avseende på vad det kostar att köra bil.

Hur kommer det sig att de flesta andra länder anser sig ha råd med infrastruktur medan vi ska puttra runt på våra lappade kostigar?

Svaret är att dessa pengar går till annan skit som vi inte vill betala för, listan kan göras lång...

Skrivet av: Jan Olsson den 28 mars 2010 21:15

Knappast. Det var många påståenden, Jan, men desto färre källangivelser.

Återkom med en redovisning om hur du har täckning för dina siffror! Skrivet av: Jonas Löhnn den 30 mars 2010 00:15

Löhnn. Är det inte lite magstarkt att kräva källhänvisningar när du och dina gelikar häver ur er floskrer till höger och vänster utan ens en hänvisning till någon obskyr avhandling gjord i Norrland vilket ni brukar vara förtjusta i ( =de LIVSFARLIGA dubbdäcken)?

Gå gärna in på: www.bensinskatteuppror.se och klicka dig runt lite på länkarna. Jag rekommenderar särskilt:

www.bilfront.org där du under faktatabben hittar "mina" siffror vilka i sin tur är på tok för gamla vilket du ser på ett bensinpris på ca 9:50 kr/liter.

Deras hänvisningar kommer i sin tur från:

vägverket, SCB, RSV mfl.

Särskilt rekommenderar jag att besöka motormännens riksförbunds fina länk:

http://www.motormannen.se/mm1/sit...politik/Bilekonomi/skatteroavgifter/

Hela den röd-gröna rörans maskopi med föreningen "Gröna bilister" borde för övrigt granskas. Hur kan en förening med 1230 betalande medlemmar år 2008 (enligt deras egen verksamhetsberättelse från 2008) väga så tungt i så många trafikfrågor? Motormännens riksförbund brukar med jämna mellanrum bli ignorerade/överkörda och där är det 120000 medlemmar!

Slå upp ett uppslagsverk och sök på ordet demokrati, skicka gärna runt till de andra grabbarna i ryggdunkarklubben...

Jag håller med Bjarne i övrigt, varför måste någon bevisa det alla vet? 2/3 av allt Svensson tjänar betalas i skatt, endast hälften är redovisad på deklarationen, resten är avgifter, moms etc...kan inte vara en nyhet för någon mer än du.

Ditt svar visar med all önskvärd tydlighet vilka signaler ni vill ge Svensson, "Håll tyst och låt oss leka med era skattepengar som vi vill" Skrivet av: Jan Olsson den 31 mars 2010 09:45

Cyklar ska inte betala som bilar. Hur enögd kan man bli?

Inte kan väl någon på allvar mena att man ska betala vägskatt eller andra trafikavgifter för att man har cykel?

Hur tänker man då?

Jag tror inte att jag känner en enda bilägare som inte äger en cykel. Jan Olsson verkar vilja betala mer för vägunderhåll än han gör.

Slänger man sig med siffror är det inte alls magstarkt att få krav på sig att redovisa sina källor. Oavsett vad man tycker om den som frågar.

Svaret som till slut kom var väl inte helt oväntat - hänvisning till ett antal lobbyorganisationer som Bilfront och Motormännen. Jo, det inger ju förtroende...

Hursomhelst gör de förmodligen samma "misstag" som Bjarne Ritzén och räknar bara på vägunderhåll, som om det var enda samhällskostnaden för bilismen. Så är det inte.Till kostnader för anläggande och underhåll av de fysiska vägarna ska läggas bl a koldioxidutsläpp, ökad olycksfrekvens och utsläpp av hälsoskadliga partiklar.

SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) har gjort beräkningar som visar bl a på vilken besinskostnad som skulle krävas bara för att bära kostnaden för att nå koldioxidmålet om 80% sänkning från 1990 års värden, och det skulle tredubblat priset.

Drygt 40% av Sveriges koldioxidutsläpp kommer från trafiken och 95% av transporterna drivs med fossila bränslen.

Man kan ju låtsas som om det inte är något problem, eller påstå sig vara större expert på klimatfrågor än ICCP, men ni får ursäkta att jag och många med mig ställer större tilltro till andra mer vederhäftiga referenspunkter i tillvaron.

Nu gällde ju frågan att cykelbussen skulle få fortsätta vara gratis. Det är anmärkningsvärt hur bilen har ett starkt symbolvärde för många (företrädesvis män i min ålder eller strax däröver), så att man vänder ett värnande om cykel- och gångtrafikanter till att framstå som fientlighet mot bilister.

Inse att de allra flesta är inte bara det ena eller det andra. Skrivet av: Jonas Löhnn den 1 april 2010 09:45

April april. Det var inget roligt Aprilskämt du kom med Jonas…nu kommer du med så mycket dumheter på en gång så jag vet knappt i vilken ände jag ska börja.

Ett av grundproblemen i det här landet är att man tror man löser allt med att höja skatter och avgifter, ni vänsterpolitiker är glada i att spendera andras pengar.

Jag vill betala för det jag får tillbaka, dvs, 1/5 av dagens bensinskatt/avgifter för jag är inte intresserad av att betala för t.ex. sjukvården två gånger.

Med tanke på att du vill se källhänvisningar hela tiden är det kul att du själv inte kommit med en enda hänvisning som stödjer dina påståenden om bilismens kostnader. Visa vilka åtgärder som vidtas inom sjukvård, miljöförbättrande åtgärder etc. för de skattepengar som rullar in?

Du tjatar om källhänvisningar men misstror tydligen vägverket och RSV med, lämpligt nog undviker du att nämna ”Gröna bilister” när du pratar om lobbyorganisationer…

Nu ska vi se, ”koldioxidutsläpp kostar” säger du. Köper vi utsläppsrätter för skattepengarna?

Ökad olycksfrekvens kostar? Vilken olycksfrekvens har ökat och med hur mycket? Vad jag vet har vi färre olyckor ute på vägarna per person än på 1950-talet t.ex. Utsläpp av hälsoskadliga partiklar kostar? Då föreslår jag att man förbjuder vedeldning som med sina dioxiner är 3:e världens största miljö/hälsoproblem.

Sen kommer du med ett påstående som skulle bevisa att bilismen inte betalar för sig genom att blanda in SIKA för att ge sken av förtroende. 38 kr/liter för att bära kostnaden? Återigen vilken kostnad får man av att bilisterna betalar in mer skatt till staten? Snarare 38 kr/liter för att få Svensson på knä och ställa bilen för gott.

Läser jag själv på SIKA ser jag att man pratar om 27,50 kr/liter för att nå målet med 80% utsläpp, de säger också ” De höga bensinprisnivåerna visar att det är kostsamt att åstadkomma föreslagna utsläppsminskningar i transportsektorn. Det kan därför vara samhällsekonomiskt mer effektivt att genomföra minskningar i andra sektorer, säger Krister Sandberg, analytiker SIKA”. Något du råkade missa?

När svenska politiker gör allt för att skada Sverige och svenska folket brukar man kalla det för landsförräderi. Tror du på fullt allvar att vad vi gör i Sverige har någon som helst betydelse för dina påstådda klimatförändringar då 1 miljard indier och 1,3 miljarder kineser börjar köra bil?

IPCC (som det för övrigt heter) har hamnat i blåsväder en hel del på sistone. Om man nu kan lita på deras uppgifter utan att blinka hur kan det då komma sig att man har tillsatt (efter hårda påtryckningar) en oberoende forskarpanel som ska granska deras arbete? De är också duktiga på att producera grodor, precis som du. Självklart ska man minska förbrukningen av de ändliga resurserna och komma med alternativa lösningar, men att skapa masshysteri med domedagsprofetior är fel väg att gå.

Om vi nu redan är halvvägs till den temperatur som gör att världshaven ska stiga 5 meter, varför har de inte stigit så man ser det än?

Läs gärna hur din hockeyklubbskurva är skapad:

http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/APEC-hockey.pdf

Om du nu är så insatt vet du också att IPCC har en chockerande låg andel forskare i förhållande till antalet politiker inblandade i verksamheten, det finns också en protestlista där 10000 forskare har protesterat mot IPCC:s ”forskning”.

Istället för att handikappa svenska folket kan ni jobba för att tillverkning av syntetisk bensin kommer igång i stor skala, bensin har ju ett betydligt högre energiinnehåll än etanol och kan framställas från biomassa precis som etanol, dessutom kan alla dagens bensinbilar använda den syntetiska bensinen.

Jag förstår av dina brösttoner att vi ska luta oss tillbaka och lita på att du och dina gelikar minsann vet bäst, förklara det för de människor som behöver använda bilen för att kunna transportera sig i vårt avlånga land. För övrigt vill jag fortfarande hävda att Sverige är en demokrati även att det inte märks. Jag ska skriva det enkelt så att du förstår. Ett sommarmedeldygn passerar 30000 bilar ölandsbron..varje dag. Hur många cyklister tror du vill cykla över en sådan dag? 100? Cyklisterna är helt klart i en minoritet och får helt enkelt finna sig i att inte kunna använda bron. Enda lösningen är en extern cykel/gångbana eller en ny bro.

Skrivet av: Jan Olsson den 2 april 2010 19:15

Mot dumhet kämpar t o m gudarna förgävesNej, Jan Olsson. Det finns andra alternativ för att få cyklister över bron. T ex gratis cykelbuss som hittills.

Hur kan det vara något att vara så negativ till som du är?

Och hur kan man vara så hysteriskt bilfixerad att man vill belägga cyklande med broavgift?

För mig är det obegripligt.

Upplysningsvis är jag inte vänsterpolitiker, jag är miljöpartist.

Och vi har inte på vårt program att höja skatterna i Sverige.

Däremot vill vi skatteväxla, men det har inget med någon förändring av det totala skattetrycket att göra. Det innebär nämligen att vi tar ut mer skatt på sådant som är miljöbelastande men samtidigt mindre på t ex tjänster som inte tar naturresurser i anspråk eller ekomat och basvaror.

Så själva din utgångspunkt är felaktig.

Det verkar inte meningsfullt att försöka granska verklighetsuppfattning eller sifferuppgifter med Jan Olsson, men så mycket kan jag i alla fall konstatera; vi litar inte på samma källor och vi har helt olika uppfattining om betydelsen av vad vi i Sverige gör för den globala miljön.

Vi har nämligen oproportionerligt stor påverkan, och vi kan inte få andra att agera om vi inte själva tar vårt ansvar.

Kan det vara så svårt att förstå? Skrivet av: Jonas Löhnn den 2 april 2010 23:00

Link to comment
Share on other sites


Här kommer resten då..

Heja rödgrönt!Hittills har du inte svarat på en enda fråga eller kommit med en enda uppgift för att styrka dina påståenden och det ligger ju helt i ditt partis linje, precis som Bjarne säger.

Det enda du lyckats med är att komma med nedsättande kommentarer och idiotförklaringar och det brukar vara de svagas kommunikationsmedel då argumenten tar slut.

Jag ska roa mig med att bemöta dina senaste kommentarer:

Gratis cykelbuss är ju visst ett alternativ men du pratade ju på fullt allvar om att stänga av en fil för cyklister, det var det som det hela var frågan om från början eller hur?

För övrigt förstår jag att du inte begriper varför det skulle vara negativt med gratis buss. Du förstår den är inte gratis! Någonstans tas pengarna till driften ifrån. Vad är mer rättvist än att brukarna betalar för utgiften precis som du och jag får göra då vi åker buss?

Intressant att se att man är ”hysteriskt bilintresserad” bara för att man inte vill sitta i bilkö varje dag, räddar man världen genom att krypköra längs med bron? Visa mig den bil som är konstruerad för att gå som snålast vid krypkörning.

Hade du brytt dig om miljön på riktigt hade du verkat för bättre vägar som ger en jämnare och högre medelhastighet eftersom en modern bil presterar som bäst med farthållaren i och i hastigheter runt kanske 100 km/h.

Du är miljöpartist och som vi alla vet har ni ju alltid samarbetat med både vänstern och socialdemokraterna för att få igenom er befängda politik, då kan jag ju knappast kalla dig för moderat? Hört talas om den röd-gröna röran?

Ni har inte några skattehöjningar på programmet..oj oj oj. Vilket bensinpris sa du nu att ni ville höja till? Er ”politik” får som effekt att alla som inte har cykelavstånd till sina arbetsplatser kommer att få leva i misär eller är det tänkt att maten ska bli gratis till de stackars familjer som inte bor i samma hus som de jobbar?

På en punkt är vi rörande eniga, man har större behållning av att köra sitt huvud i en betongvägg än att diskutera med en fundamentalist. Sveriges befolkning utgör 1,5 promille av jordens befolkning. Även om vi förbrukar 10 gånger vad den genomsnittliga jordinvånaren förbrukar blir det en piss i Östersjön i sammanhanget.

För övrigt finns det en stor skepsis (och det med rätta) till hur stor del av klimatförändringarna som sker p.g.a. människopåverkan, du borde försöka sätta dig in i lite mer än aftonbladets debattartiklar, varför tror du att man i engelska skolor måste upplysa om de 20 största felen i Al Gores film ”An inconvenient truth?”

Kan det vara så svårt att förstå?

Synd att det inte är som i gamla goda Ryssland där man spärrade in de politiska motståndarna eller hur? Skrivet av: Jan Olsson den 4 april 2010 20:00

Slut på parodin? Det märks att jag Jan Olsson och jag inte är närmare bekanta. Det blir sällsynt mycket förutfattade meningar om vad den andre tänker eller förstår och väldigt lite av konstruktivitet eller självkritik.

Istället för att spä på den märkliga attityden att idiotförklar ameddebattören ska jag göra några korta sakpåpekanden.

Låt mig börja med ett inte helt oförsonligt medgivande om att Jan Olsson funnit rätt siffra hos SIKA om vad bensinen skulle behöva kosta för att vi ska nå målet med 80% utsläpp, nämligen 27,50 kr/liter. Det är närmare dubbelt mot idag, och inte tre gånger så mycket, som jag angav på en höft.

Men det hindrar mig inte från att uppfatta uppgiften att det är av somliga väl omhuldad myt att bilismen betalar sina kostnader. Ser man till helheten är bilismen snarare subventionerad.

Man kan inte räkna bara på vägunderhåll som enda konsekvens av att vi kör bil.

Det är inte heller så att jag vill få bort bilismen. Bilar behövs, men andra trafikslag ska prioriteras högre av miljö och effektivitetsskäl.

Dessutom måste vi snabbare ställa om från vårt fossilberoende. Det görs inte utan ansträngning, som vissa brukar hävda.

Jan Olsson skriver: "Gratis cykelbuss är ju visst ett alternativ men du pratade ju på fullt allvar om att stänga av en fil för cyklister, det var det som det hela var frågan om från början eller hur?"

Nej, det som från början och alltjämt är mitt ärande är att slå fast att det är Trafikverkets ansvar att tillse att alla trafikanter får möjlighet att begagna Ölandsbron, utan särskilda avgifter. Så fungerar det t ex på många allmän väg mellan öar där det helt saknas väg. Avgiftsfria färjeförbindelser gäller där såväl bilar som andra trafikanter.

Jag har svårt att tro att någon - oavsett om man mest ser sig själv som bilist eller ej - kan ha något emot att cykeltrafik underlättas och stöds aktivt. Varför skulle man inte?

Mitt förslag om 2+1 väg innebär inte alls att trafiken kryper fram - det gör den ju inte på motsvarande konstruktion på E22.

Poängen med förslaget är emellertid att påpeka att Trafikverket har att lösa frågan, antingen genom fysiska förändringar av bron eller genom att frakta cyklar från brofäste till brofäste.

Det förvånar mig att detta kan få någon att reagera så negativt.

Visst kunde det vara bra om KLT erbjöd att ta med cyklar i den vanliga kollektivtrafiken, men det har inget med Trafikverket att göra, som bara ska säkerställa själva överfarten över sundet.

Vill man åka längre med sin cykel så är det ju helt ok att man betalar biljett.

Att en cykeltransport kostar Trafikverket något förstår jag givetvis. Liksom det gör att anlägga och underhålla en bro.

Det är inget orimligt med det, det är det ansvar som vilar på denna statliga myndighet. Hittills har man tagit detta ansvar, nu vil man krypa ur det.

Om det nu vore väldigt orättvist att cyklister inte betalar vägskatt, hur tänker man sig då att det skulle se ut om de gjorde det.

Jag vet inte hur det är med just Jan Olsson, men de flesta bilister har också cykel. Och myvket ofta vice versa. Skulle det kännas bättre att betala vägskatt för både bil och cykel än för bara bil?

För mig är det ett märkligt resonemang, och jag har svårt att se att någon på allvar skulle kunna hävda att cykeln inte har en massa positiva sidor som transportmedel, men relativt få dåliga.

Slutligen, om att pissa i Missisippi:

för min del är det uppenbart att var och en inte kan göra någon stor skillnad, men att det absolut inte får leda till slutsatsen att vi kan strunta i att dra vårt strå till stacken. Dels är det grundat i insikten att om jag inte gör rätt så kan jag inte heller räkna med att andra gör det - och då uteblir resultatet. Men också i en moralsyn som säger att det jag vill att andra ska göra ska även jag.

Det vi gör tillsammans, Jan Olsson, jag, andra svenskar, befolkningen i Sverige, i Indien, i Kina och USA, människorna i världen - det spelar roll.

Ger du upp så kan du heller inte räkna med de andra.

Kom igen, Jan!

Visst är det skönt och nyttigt att cykla? Det kan väl vara värt ett visst samhällsstöd?

Skrivet av: Jonas Löhnn den 5 april 2010 12:15

Fakta? Jag håller med om att du har väldigt förutfattade meningar om mina åsikter, jag kan däremot tyvärr inte säga detsamma om dig eftersom er politik inte är någon hemlighet.. Miljön anser jag viktig och då tycker jag det är tråkigt att man inte bryr sig om vägsaltets skadeeffekter, försurning och övergödning från dieselfordon etc utan bara går på koldioxidens effekter. Ska vi varva diskussionen med lite fakta istället? Hela diskussionen blir meningslös om du inte med den minsta statistik kan visa på något som styrker dina påståenden. Visa vilka kostnader som bilismen orsakar? För vi vet ju båda att det är en helig kassako.

Jag kan visa att kostnaderna för fordonsolyckor utgör bra mycket mindre än 10% av sjukvårdsbudgeten på ca 260 miljarder för år 2006 enligt SCB men kom gärna med siffror!

Du pratar om att bilar behövs, du pratar också om hur bra E22 fungerar med 1+2 filer. Har du någonsin åkt över till Öland på bron en sommardag? Stäng av en fil så får du köer, det räcker med vägarbetet som pågår nu med den inhemska trafiken för att få kö vissa tidpunkter, att ens överväga den lösningen på sommaren då trafiken minst fördubblas är idiotiskt.

Självklart ska man stödja möjligheten till cykeltrafik men det får ske inom rimliga gränser, bron är underdimensionerad och det får vi leva med tills det byggs en ny. Cykelbuss är ett alternativ och med tanke på hur få som vill nyttja den måste den få kosta pengar att nyttja.

Ska de som vill gå över bron få gratis bussresa med?

Där man har färjetrafik finns det ju överhuvudtaget inget alternativ till att transportera sig. Bron tillåter ändå att man kan ta sig över utan avgift, ger man gratis cykeltransporter där cyklar inte får finnas får ni se till att det går cykelbussar längs med motorvägar/motortrafikleder med…

Du säger att vi måste ställa om från vårt fossilberoende. För att kunna ställa om krävs det att det finns ett fungerande alternativ att ställa om till och du verkar du på fullt allvar anse att en lösning är att cykla från Öland in till Kalmar och tillbaka varje dag. Fast jag antar att vi får räkna bort vinterdagarna, dagarna man ska handla etc etc..det blir inte många dagar kvar.

Det finns massor med praktiskt fungerande alternativ och då pratar jag inte om etanolåtervändsgränden utan om syntetisk bensin, syntetisk diesel etc. Oljan tar inte slut imorgon, eller nästa år, eller om 30 år heller för den delen, det finns massor med outnyttjade resurser som inte har tagits i anspråk helt enkelt beroende på att det hittills inte varit kostnadseffektivt att utvinna olja på större havsdjup etc.

Er politik innebär att vi lägger oss ner och dör medan världen skrattar åt oss, utan bilen stannar Sverige! Istället för att samla billiga poänger inför valet kan ni visa på KONKRETA alternativ för att förbättra miljön och hålla Sverige igång, det ena utesluter inte det andra..

Självklart stödjer jag cyklisternas rätt att befinna sig på allmän väg, fast ska man välja mellan att släppa fram 100 cyklar eller 15000 bilar borde valet inte vara svårt ens för dig. Bortsett från köer, ökade utsläpp och kapitalförstöring (man kan ju inte kalla det annat då en väg avsedd och dimensionerad för tyngre trafik endast ska trafikeras av cyklister) skapar man irritation minskar turistintäkter, tvingar folk att flytta p.g.a. ökade transporttider.

Riv bron och håll med gratis roddbåt? Det måste ju bli bäst?

Jag har inget emot att vägverket löser problemet, det jag reagerar på är att cyklister ska bli prioriterade med gratis buss, framför allt reagerar jag på att man på fullt allvar kan överväga att strypa biltrafiken till förmån för cyklismen.

Vi i Sverige är duktiga på att dra andras strån till stacken också. Jag har inte på något sätt gett upp, tvärt om anser jag att ni har gett upp som vill vi ska lägga oss ner och självdö istället för att titta på seriösa alternativ. Med seriösa alternativ menar jag alternativa bränslen i storskalig framställning. Vi vet båda att klimathysterin är ett bra sätt att klämma folk på skattepengar i väntan på alternativa bränslen, för det är det som är det stora problemet, oljan är trots allt en ändlig resurs. Lämpligt nog ser jag att du undviker debatten om huruvida det finns en människoframkallad växthuseffekt eller ej, anledningen till det är knappast för att det finns en bred folklig uppslutning för era åsikter.

För övrigt cyklar jag i snitt 2 mil om dagen på sommarhalvåret..

Skrivet av: Jan Olsson den 5 april 2010 22:15

Grön politik har det du efterlyserBra Jan, att du cyklar. Och att du är så beredvillig att du kan lägga ytterligare skattemedel till trafiken genom en vägskatt även på cyklar.

För min del är jag heller inte bara cyklist, utan har också under en tid varit yrkesförare.

Bron mellan Öland och Kalmar är heller ingen obekant sträcka för mig i olika trafikintensitet.

Att det är ständig trafikstockning på 2+1-vägar stämmer ju inte nåt vidare på E22, men visst ser jag gärna nån annan lösning för bron. I väntan på den är det hur rimligt som helst att de trafikanter som från början hade tillträde till bron får en avgiftsfri alternativ möjlighet när man beslutat att ta bort vad de tidigare hade rätt till.

Med tanke på att Miljöpartiets åsikter - mycket riktigt - är offentliga förvånar det en aning hur lite Olsson känner till dem.

Att lägga sig ner och dö, att inte satsa på alternativa bränslen och hela skalan av pådyvlade ställningstaganden tyder knappast på ett stort intresse för att verkligen ta reda på vad vi föreslår och har angett i vårt partiprogram eller valmanifest.

Men så är det säkert mycket lättare att behålla sina egna ståndpunkter om man gör allt för att idiotförklara motståndarens.

Trist samtalsstil.

Tack för debatten, jag tänker inte lägga mer energi på någon som det är så lite lönt att diskutera med. Jag håller inte för osannolikt att ett sådant beslut kommer att mötas av nya provokationer och nedlåtande kommentarer, men jag ägnar mig hellre åt mer uppbygglig kontakt än besvara sådant.

Lycka till med cyklandet, Jan Olsson. Skrivet av: Jonas Löhnn den 6 april 2010 10:45

Debatt?Jag pratar inte om cykelskatt, jag pratar om en bussbiljett. Vill man göra rätt för sig betalar man för de tjänster man utnyttjar.

Fortfarande pratar jag om Ölandsbron, inte om 2+1-filiga vägar i allmänhet.

Jag menar att det blir problem på Ölandsbron beroende på trafikintensiteten.

Eftersom du nu påstår dig ha varit yrkesförare borde du för övrigt också känna till hastighetsvariationerna som ständigt uppträder på 2+1-filiga vägar. Vi vet båda att en bil inte är som snålast om man omväxlande ligger i 80-90 km/h för att sedan gasa upp till 120 km/h följt av en nedbromsning till 80-90 km/h igen. Tyvärr kör många på det viset istället för att använda farthållare, dessutom är det ju på de 2-filiga sträckorna man har chansen att köra om, ingen lysande mijövinst direkt.

Visst är det rart att ge alla trafikanter möjlighet att ta sig fram överallt, men går det inte att lösa praktiskt får man precis som du säger ta fram andra lösningar…nog om det.

Jag är tyvärr väldigt välbekant med era idéer, teori och praktik kan ju vara två olika saker.

Precis som jag säger är era idéer om vindkraft, etanol, solenergi etc. inte förankrade i verkligheten.

Det finns en anledning till att man slutade använda väderkvarnar en gång i tiden...

Snacka går ju men resultaten är knappast lysande, eller tycker du vinterns höga elpriser bara är en olycklig slump?

Fortfarande har jag inte sett någon som helst fakta från din sida, bara en massa tyckande.

Nu får jag väl vara artig nog att tacka för debatten, fast den ju helt uteblivit, din trista stil att idiotförklara folk som inte är hjärntvättade hör inte hemma i en demokrati.

Skrivet av: Jan Olsson den 6 april 2010 16:00

Jag kan tillägga att jag inte röstar på Miljöpartiet....

Tänk också på att Miljöpartiet traditionellt fått igenom sina röster genom att rösta med vänstern och sossarna. Stollerierna vi ser varje dag har sin grund från ett partis politik som inte kännetecknas av bilvänlighet = Miljöpartiet!

För de som vill se statistik kan jag varmt rekommendera att gå in på rsv:s och socialstyrelsens hemsidor.

Link to comment
Share on other sites

För er som inte kommer från området så:

Det är en lång bro, mycket smal med tanke på de fyra filer som finns där. Och varje sommar kommer det ett antal självmordskandidater som ska trotsa kastbyar och andra fordon för att cykla över bron.

Under sommaren så är trafiken tät, och man ser helt enkelt att det är för farligt att cykla så att det är cykelförbud på bron under sommaren!

Då kommer problemet med hur de stackars cyklisterna ska kunna ta sig över till fastlandet eller om det är tvärtom. Och som lösning har man en buss med en gigantisk cykelkärra som kör just bara över bron.

Och bussen är kostnadsfri för de åkande, och det är såklart ett hemsk angrepp att ta bort bussen och låta de stackars cyklisterna behöva vänta till hösten - eller betala 21:- eller vad det kan kosta att ta sig över bron med kollektivtrafiken.

Jag har själv lite svårt att se att det skulle bli en fantastisk miljövinst genom att åka buss med cykeln. Och att avgränsa bron låter fint, men då det verkar som att man mer eller mindre konstant har något byggarbete på bron så lär det bli en fil för cyklar och en annan för bilar och två för vägarbete.

Jag tycker om att cykla, men just på bron behöver jag inte cykla. Kan de inte bara klubba igenom att de där pengarna är avdragsgilla för cykelresor med kollektivtrafiken till och från jobbet. Varför skulle inte cyklister beskattas, varje andetag vi tar bidrar till växthuseffekten, cyklister flåsar mer än de som kör bil!

Men mest av allt så blir jag lite förbaskad över moraltanter, det ska åkas med en snål bil, man ska cykla, man ska handla miljövänlig el, man ska ha lågenergilampor överallt. Och allt tycks bli bättre om vi tvingas känna att vi lever i SYND och få betala för bikt (skatt). Jag vill egentligen inte dra liknelser mellan religio och miljöpolitik men ni förstår. Jag skiljer ganska mycket på vad jag gör privat och i mitt jobb.

Privat så är jag ganska mycket medelsvensson, men när det kommer till mitt jobb så arbetar jag med att minska energiförbrukningen i olika datacom och telecomsystem. Jag kan inte säga att vi på något sätt är några miljömuppar på jobbet, men vi ser förstås ett egenvärde i att saker förbrukar mindre med energi. Och vad jag fyller min vardag med, och hur bra jag presterar är betydligt mer värt än om jag byter alla mina lampor hemma.

Det blir ganska stora besparingar, men det är inga pengar som ramlar ner i skattekistan hos våra makthavare, men det gör att man slipper köra en diesel generator nere i Indien lika frekvent - det är schysst mot dem som bor bredvid generatorn. Och nu råkar jag tro att miljön är ett globalt problem snarare än ett lokalt.

Jag har betalt en investering i ett clean-tech företag då det slutade med det var enklast att jobba gratis, det är bättre att jag betalar av min "skuld" med något sådant. Men som sagt, det är inte så det fungerar det ska genrerar skatt!

Men de hade ju lösningen på cykelproblemet i tidningen 1:a april - hängränna för cyklar utanför bron :)

STS 2005 V8 (1SF)

Sedan DeVille 1995 4.9L

Link to comment
Share on other sites

Jaa, jag gillade aprilskämtet med en cykelbana som man skulle hänga på räcket ungefär som en blomlåda. En påhängd bana vore grejen hur eller hur, för de fåtal som känner sig hugade att cykla minst 1,3 mil tur och retur.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...