Jump to content
CaddyInfo Cadillac Forum

Oljebyte


Recommended Posts


Hej Stefan,

Din bil har ett avancerat system att räkna ut hur länge du kan köra på olja, många kallstarter och mycket stadskörning ger kortare intervall än landsvägskörning. Det betyder att man inte har normala milbaserade intervaller på oljebytet. Men det finns också ett tidsintervall på bytet, man rekommenderar att byta oljan årligen men jag vet inte om oljelifslängdsindikatorn snurrar så snabbt. Vid varje byte måste man nolla indikatorn.

Om man lusläser serviceinstruktionen så tror jag det står att servicepunkterna ska göras vid första oljebytet efter en viss körsträcka.

Ungefär hur långt har du kört sedan förra oljebytet?

/Oscar

STS 2005 V8 (1SF)

Sedan DeVille 1995 4.9L

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Jag säger som Oscar, oljebytesintervaller sköter datorn om åt dig. När du har 10% eller mindre kvar på oljans livslängd får du på de äldre bilarna (med kortare serviceintervall) en varning att det snart är dags. Vid 0% får du varningen att det är dags "nu".

Jag vet inte vad som står i den svenska manualen men typiskt för svenska verkstäder är att de fiskar fram en förtryckt bok för en "generell GM-bil" (Opel, SAAB etc.) där man ska serva allt varje 1500:e mil. Det är onödiga pengar dels då delar och service kostar mer till en Cadillac än till de nämnda fordonen och dels därför att de här bilarna kräver ett minimum av service.

Läser man vad Cadillac säger ska göras på din bil (vilket är det rätta) är det såhär:

12500 km

Rotera hjul.

25000 km

Kolla luftfiltret, byt om nödvändigt.

Byt kupéfilter.

Rotera hjul.

37500 km

Rotera hjul.

50000 km

Byt luftfilter.

Byt kupéfilter.

Rotera hjul.

Inspektera gasspjällhuset och gasspjället, rengör om nödvändigt.

62500 km

Rotera hjul.

75000 km

Kolla luftfiltret, byt om nödvändigt.

Byt kupéfilter.

Rotera hjul.

83000 km

Byt automatlådeolja om: du kör i tung stadstrafik regelbundet i temperaturer över 32° C, kör regelbundet med släp, kör i bergig terräng eller använder fordonet som polisbil, budbil etc. Annars behöver du inte byta automatlådeolja förrän indikatorn säger till dvs. i princip aldrig.

87500 km

Rotera hjul.

100000 km

Byt luftfilter.

Byt kupéfilter.

Rotera hjul.

Inspektera gasspjällhuset och gasspjället, rengör om nödvändigt.

Kontrollera drivrem (byts normalt inte förrän vid 160000 km)

112500 km

Rotera hjul

125000 km

Kolla luftfiltret, byt om nödvändigt.

Byt kupéfilter.

Rotera hjul.

137500 km

Rotera hjul

150000 km

Byt luftfilter.

Byt kupéfilter.

Rotera hjul.

Inspektera gasspjällhuset och gasspjället, rengör om nödvändigt.

162500 km

Rotera hjul

166000 km

Byt tändstift

Byt automatlådeolja (se ovan)

240000 km

Byt kylarvätska eller efter fem år, för övrigt gör du enklast byten genom att bara tappa ur den gamla vätskan och fylla på ny samt "coolant supplement" vartannat år. Se "När ska man byta kylarvätska längst upp"

Förutom de här milstenarna ska du som ägare göra vissa regelbundna kontroller (eller låta verkstaden göra det):

När du tankar

Kolla motorolja

Kolla kylarvätska

Kolla spolarvätska

Varje månad

Kolla däcktryck

Rengöra kasettdäcket ;)

Två gånger om året

Kontrollera funktion av bilbälten

Kontrollera torkarblad

Smörja karosserilister

Kolla nivån i automatlådan

Kontrollera styrning, fjädring, drivaxeldamasker och packningar m.a.p. skadade, lösa eller saknade delar, brist på smörjmedel eller tecken på slitage.

Kontrollera servostyrningens rör och slangar

Kontrollera avgassystemet

Kontrollera bränslesystemet

Kontrollera kylssystemet

Kontrollera bromssystemet

Kontrollera gasarrangemanget, smörj ej kablarna!

Åtminstone en gång om året

Smörja lås, gångjärn etc.

Testa om bilen går att starta i annan växel än P eller N, går det måste bilen servas!

Testa om det går att lägga ur växel från P utan att röra bromspedalen, går det måste bilen servas!

Testa om det går att vrida nyckeln till OFF och om det går att ta ut den ur läge P. Går det i annat läge måste bilen servas!

Testa parking brake och P läge i backe

Underredsspola bilen

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...