Jump to content
CaddyInfo Cadillac Forum

Vägverkets hantering av ursprungskontroll


Benny

Recommended Posts

Från klubbledningen vill vi gärna försöka oss på att nyansera den här frågan något. I grunden är ju ursprungskontroll inget ”påfund” av Vägverket. Vägverket övertog ansvaret från Bilprovningen den 4 feb 2008 och har sedan dess haft svåra inkörningsproblem. Detta har förlängt hanteringstiderna kraftigt, se detaljuppgifter nedan.

Ursprungskontrollen är i sak en generell fråga som gäller alla importerade bilar och inget som bara gäller amerikanska bilar. Vi kan nog alla hålla med om att det i många fall kan vara motiverat. Tänk om du skulle importera en Cadillac från något annat land där ägarkontrollen inte är så rigorös eller där man lätt kan köpa en ”title”?! Vi vet att amerikanska bilar granskas noga innan de exporteras från USA, men allt är inte perfekt där heller.

Vi tycker att frågan om Vägverkets hantering av ”ursprungskontroll” i första hand är en fråga för kommersiella bilimportörer där hanteringen direkt påverkar deras affärsförhållanden. Vi har grävt lite och kommit fram till att Bilimportörernas Riksförbund (BIRF) fn hanterar frågan tillsammans med Vägverket. :ups:

Cadillac Club Sweden är en märkesklubb, som har ett förhållandevis litet antal hobbyimportörer bland våra 1700 medlemmar. Om vi skulle agera i en sådan här fråga skulle det närmast betraktas som konstigt och man skulle förmodligen ifrågasätta vårt omdöme. Man måste välja sina strider. Allt agerande är ju inte bevis på handlingskraft. :fighting0025:

Nedan följer ett par utdrag från hemsidan från BIRF. Den som vill kan läsa mer på http://www.birf.org/index.html

BIRF och Vägverket samarbetar (inlagt den 7 mars)

Vägverket har allvarliga problem med det nya systemet för ursprungskontroll som började tillämpas den 4 februari 2008. Handläggningstiderna på Vägverket ligger på 12-14 dagar mot utlovade 1-3 dagar.

Kommerskollegium tittar på om det nya systemet för ursprungskontroll är att anse som ett handelshinder pga de långa handläggningstiderna. Kommerskollegiums granskning kan, i förlängningen, komma att leda till att Vägverket måste dra tillbaka hela det nya systemet för ursprungskontroll.

Vägverket har inlett ett samarbete med BIRF för att försöka förbättra systemet för ursprungskontroll.

Vägverket börjar komma ikapp (inlagt den 14 mars)

Vägverket har allvarliga problem med det nya systemet för ursprungskontroll som började tillämpas den 4 februari 2008. Handläggningstiderna på Vägverket har legat på 12-14 dagar mot utlovade 1-3 dagar. Men nu börjar de komma ikapp.

I dagsläget har de ca 1.000 ärenden som är betalda och kompletta och förhoppningsvis så ska de klara av dessa 1.000 ärenden på 3 dagar. Handläggningstiderna är fortfarande oacceptabla men det går åt rätt håll. De skall arbeta hela helgen så att de skall komma ikapp till mitten av nästa vecka (v12).

Vidare biläggs länken som tidigare redovisats på den nära relaterade tråden här på forumet.

http://www.wheelsmagazine.se/nyheter/article214545.ece

Mvh

Bengt Olsson

Styrelseledamot CCS B)

Bengt Olsson

Cadillac Club Sweden

99 STS Vogue Gold Edition

Corsa cat-back w gold tips

Link to comment
Share on other sites


Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...