Jump to content
CaddyInfo Cadillac Forum

När skall man byta kylarvätska


JanneS

Recommended Posts

Jag vill starta denna tråd för att få era erfarenheter hur ofta och hur man skall byta kylarvätska i sin Cadillac.

Först lite bakgrundsinformation. Det finns ju två typer av (ja nu finns det faktiskt tre typer) kylarvätska.

Först den blå som i grunden är tänkt att användas till gjutjärnsmotorer. Det är den som gammelbilarna använder i stort sett fram till någon gång i mitten på 90-talet.

Därefter den röda, som är tänkt i första hand till lättmetallmotorerna. Att använda den blå i dessa motorer kan skada aluminiumlegeringar mm. Den blev införd hos GM runt 1995 (avvikelser kan förekomma).

Nu finns en treje typ som kommit ut på marknaden - som är färglös - men som sägs skall passa till alla motorer. Om den vet jag inget, kanske någon av er gör.

De som har moderna Cadillacmotorer från mitten av 90-talet kan ofta se att den röda kylarvätskan gör att det blir missfärgat i expansionskärl och att det ser ut som en slibbig välling (bildlikt) ibland.

Nu till saken, hur är era erfarenheter, när man skall byta kylatvätskan?

Ifrån amerikanska forum både på Cadillac- och Corvette kan man ibland läsa att inte byta om det fungerar ok. I GM:s servicescheman står det att man på de flesta nyare bilar skall byta kylarvätska vart annat år.

Samtidigt skriver GM i sina servicemanualer att tillsätta en till två burkar av typ kylarmedel (med "pellets) för att förebygga läckage och som ytterligare rostskydd.

Och så, kanske ni kan delge era erfarenheter hur man praktiskt går tilväga om man skall byta kylarvätska i en Cadillacmotor/Chevrolets LT1 motor i Fleetwood, där det blivit lite "vällingliknande. Här är praktiska tips, liksom miljöaspekter välkomna.

/Janne

Link to comment
Share on other sites


Hej Janne, jag har en STS 1995 med Northstar motor där jag i somras bytte kylarvätska samt termostat.

Enligt vad jag läst mig till så SKA kylarvätskan bytas vartannat år pga att kylarvätskan ändrar sig efter mer än 2 år och kan börja fräta på packningar och aluminiumsdetaljer i topplocket, detta anses vara den största orsaken till att man får byta toppackningar ofta på Northstarmotorer, folk som slarvar med byte av kylarvätska och tex endast byter vart 5:e år resulterar i detta toppackningsbyte.

Fram till och med 95 års modeller så ska det användas GRÖN vätska samt så ska det tillsättas Barleaks Pellets i den övre kylarslangen, EJ i expansionskärlet. Från 96 års modeller rekommenderar GM att röd vätska (DEXCOOL) används. Barleaks Pellets köper du på närmaste US dealer eller på Walmart om du bor i USA:)

Man rekommenderar att vid tömningen av kylsystemet så ska detta spolas, men det rekommenderar INTE jag, om man spolar systemet så finns det risk att partiklar och andra rester lossnar och täpper till kylsystemet.

Alltså, enbart töm systemet på vätska, skölj ej, ersätt med rekommenderad vätska blandat med destillerat vatten 50/50 blandning, fyll på och varmkör motorn.

Om detta görs vartannat år så borde inga problem uppstå.

Roger Martinsen

Link to comment
Share on other sites

Tack för det detaljerade svaret, det tycker jag var klara besked till Northstarägarna.

När det gäller grön resp blå kylarglykol, så är det väl samma sak, den gröna är den som GM tillhandahåller och den blå finns av andra tillverkare. Den blå (finns tillverkad i Mariestad) har man kunnat köpa på JULA.

Att man bytte 1995 från blå till röd har jag förstått att det skedde inom hela GM-koncernen, eller...?

Ty för Fleetwood med "Corvettemotorn" (fast i gjutjärn) skedde det till 1995 års modell.

Tack för att du tog upp detta med att tillsätta Barleaks Pellets i den övre kylarslangen, det står faktiskt i verkstadshandboken till Fleetwoodmodellerna och då skall man tillsätta två burkar.

Det funkar väl så att om det blir läcka (syretillförsel) i systemet så är det en typ av kylarcement som aktiveras först då.

Att enbart tappa ur kylsystemet, som du rekommenderar, står även det i verkstadshandboken för Fleetwood. Men är det inte så att det varnas för att skölja ur kylsystemet efter att ha kört med kylarrensning? Att bara spola med vatten kan väl knappast skade, eller...?

Sen har vi ju också falangen som envisas med att säga, rör inte det som går bra...

Hälsningar

Janne

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Janne,

När det gäller sköljningen så läste jag via amerikanska caddyinfo.com om en ägare som efter att hö tömt ur kylvätskan sköljde med vattenslang och sedan återfyllde med kylarvätska, och efter en månad så blev han tvungen att byta kylaren pga att denna hade korkat igen av smuts och partiklar som lossnat vid sköljningen....så det är som du säger kanske...man ska aldrig väcka den björn som sover utan istället låta det vara:)

Men det allra viktigaste tycker jag är att byta vartannat år så att intervallerna inte överskrider 2 år för då kan som sagt kylvätskan ändra karaktär och börjar missfärgas samt att börja fräta på detaljer som inte är så lyckat!

MVH Roger

Roger Martinsen

Link to comment
Share on other sites

Hej igen Janne,

När det gäller sköljningen så läste jag via amerikanska caddyinfo.com om en ägare som efter att hö tömt ur kylvätskan sköljde med vattenslang och sedan återfyllde med kylarvätska, och efter en månad så blev han tvungen att byta kylaren pga att denna hade korkat igen av smuts och partiklar som lossnat vid sköljningen....så det är som du säger kanske...man ska aldrig väcka den björn som sover utan istället låta det vara:)

Men det allra viktigaste tycker jag är att byta vartannat år så att intervallerna inte överskrider 2 år för då kan som sagt kylvätskan ändra karaktär och börjar missfärgas samt att börja fräta på detaljer som inte är så lyckat!

MVH Roger

Roger Martinsen

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

När det gäller vilken typ av kylarvätska man använder i sin motor så är det inte färgen som är det viktiga utan typen av vätska. Olika fabrikat har olika färger på sina vätskor så läs texten på flaska och titta inte bara på färgen. En aluminium motor kräver som sagt en annan sort än en gjutjärnsmotor.

Sköljning vid byte eller inte vid vätskebyte spelar nog inte någon större roll för har du åkt typ 10år med gammalt skit i kylsystemet så är det de som är problemet och inte att du sköljt systemet skiten skulle i vilket fall som helst täppt till kylaren eller värmepaketet. Själv så tar jag vid första kylvätskebytet på en "ny" bil lös alla slangarna från motorn och sköljer motorn sedan gör jag lika med kylare och värmepaket så skiten inte flyttas runt utan kommer ut ur kylsystemet. Sedan gör jag om proseduren enligt tillverkarens rekomendationer.

Link to comment
Share on other sites

Beroende på vilken kylarvätska man har (den gröna silikonbaserade eller den röda organiska Dex-cool) är det olika bytesintervall.

På bilar med den gröna som fabriksfyllnad håller vätskan 2 år, vilket innebär att man tappar ur och fyller på igen (och lägger till några tabletter i nedre kylarslangen) en gång om året.

Varför en gång om året eftersom den klarar 2 år då? Jo för att du får ut kanske 2/3 av vätskan vid byte därför förkortas intervallet. Alltså tappa ut, i med tabletter och fyll på med en 50/50 blandning av destillerat vatten och glykol. Den blåa som vi har än en blandning av en silikonbaserad och en organisk vilket passar oss här i Europa med annan sammansättning av vattnet jämfört med USA.

Har man däremot Dex-cool gäller 5 år, det medför ett byte en gång vartannat år.

Man skulle ju kunna tänka sig att tappa ut all vätska och spola systemet, men enda anledningen är om man av någon anledning har fått skit i som tex kylartätning eller något sådant, annars finns ingen som helst anlednig att spola.

Ett av problemen med att spola är att du inte vet vilken koncentration av kylarvätska du får. På -93 or -94 års Northstarmotorer finns 2 avtappningskranar på blocket. Men även om du tappar ut allt finns ändå ca 1 liter kvar i systemet. På dom nyare finns inte några sådana kranar så det innebär att du efter en spolning har flera liter kranvatten i systemet. För att vara "säker" på att få 50/50 blandning ska du isåfall hälla på så mycket glykol som krävs för att göra en 50/50-blandning och efterfylla med vatten.

Det andra problemet är att dricksvatten kan innehålla höga halter av mineraler som inte är speciellt trevliga för kylsystemet. Destillerat vatten kostar inte många kronor så jag har alltid gjort så att jag tappat ut och efterfyllt med 50/50 blandning av vår blåa och bytt e gång om året eller 50/50 av Dex-cool och bytt en gång vartannat år.

OBS! Har man en bil som varit fylld med Dex-cool och sen använder något annat (som den gröna eller vår blåa) så får man räkna med dom kortare kylarvätskebytesintervallerna igen eftersom silikaterna som fälls ut invärtes i motorn reagerar med den organiska vätskan och minskar dess livslängd. Däremot så kan man använda dex-cool i system fyllda med den "gamla" vätskan men då får man fortfarande samma bytesintervall som innan.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Beroende på vilken kylarvätska man har (den gröna silikonbaserade eller den röda organiska Dex-cool) är det olika bytesintervall.

På bilar med den gröna som fabriksfyllnad håller vätskan 2 år, vilket innebär att man tappar ur och fyller på igen (och lägger till några tabletter i nedre kylarslangen) en gång om året.

Varför en gång om året eftersom den klarar 2 år då? Jo för att du får ut kanske 2/3 av vätskan vid byte därför förkortas intervallet. Alltså tappa ut, i med tabletter och fyll på med en 50/50 blandning av destillerat vatten och glykol. Den blåa som vi har än en blandning av en silikonbaserad och en organisk vilket passar oss här i Europa med annan sammansättning av vattnet jämfört med USA.

Har man däremot Dex-cool gäller 5 år, det medför ett byte en gång vartannat år.

Man skulle ju kunna tänka sig att tappa ut all vätska och spola systemet, men enda anledningen är om man av någon anledning har fått skit i som tex kylartätning eller något sådant, annars finns ingen som helst anlednig att spola.

Ett av problemen med att spola är att du inte vet vilken koncentration av kylarvätska du får. På -93 or -94 års Northstarmotorer finns 2 avtappningskranar på blocket. Men även om du tappar ut allt finns ändå ca 1 liter kvar i systemet. På dom nyare finns inte några sådana kranar så det innebär att du efter en spolning har flera liter kranvatten i systemet. För att vara "säker" på att få 50/50 blandning ska du isåfall hälla på så mycket glykol som krävs för att göra en 50/50-blandning och efterfylla med vatten.

Det andra problemet är att dricksvatten kan innehålla höga halter av mineraler som inte är speciellt trevliga för kylsystemet. Destillerat vatten kostar inte många kronor så jag har alltid gjort så att jag tappat ut och efterfyllt med 50/50 blandning av vår blåa och bytt e gång om året eller 50/50 av Dex-cool och bytt en gång vartannat år.

OBS! Har man en bil som varit fylld med Dex-cool och sen använder något annat (som den gröna eller vår blåa) så får man räkna med dom kortare kylarvätskebytesintervallerna igen eftersom silikaterna som fälls ut invärtes i motorn reagerar med den organiska vätskan och minskar dess livslängd. Däremot så kan man använda dex-cool i system fyllda med den "gamla" vätskan men då får man fortfarande samma bytesintervall som innan.

Jag har läst det här ämnet med stort intresse. Särskilt insiktsfullt verkar det senaste inlägget av Jan Olsson vara. Det vittnar om gedigen kunskap både på bredden och djupet.

Själv har jag en 1999 års Seville STS. Bilen är först tagen i bruk i september år 2000 och hade gått 12 600 km när jag köpte den i september 2001. Första servicen kom vid 15 000 km. Därefter har jag servat bilen enligt boken vid 30 000 km och 45 000 km vid Svenska Bil som har serviceansvaret för Cadillac i Sverige, åtminstone i stockholmsregionen. Jag har kollar igenom alla servicefakturor och har kunnat konstatera att inget byte av kylvattnet har skett under den tiden. Bilen är inte vinterkörd och har ännu inte passerat 50 000 km. Jag har skaffat en Service Manual och där kan man bl a läsa att "Coolant Replacement Interval på 1998-1999 Seville är 60 Months or 150,000 Miles samt att 4.6L Seville rymmer 12.5 Qts. (11.8L). Dex-cool är original i kylvattensystemet". Enligt detta skulle jag alltså ha bytt kylvattnet efter 60 månader, alltså någon gång 2004 eller senast 2005, beroende på om man räknar modellåret eller året då bilen först togs i bruk. Hur som helst skulle jag redan ha gjort minst ett byte, vilket jag inte har gjort och inte heller Cadillacs serviceansvariga. Enligt Jans inlägg skulle första bytet ha skett för länge sedan (efter två år). Cadillacs serviceansvariga har dock inte detta på sitt schema. Nu kommer jag med mina nyvunna insikter att byta kylvatten det första jag gör när bilen ställs på i april och därefter växla tempo till byte i två-årsintervallet. Eftersom jag har en 99:a har jag Dex-cool i kylvattensystemet sedan början. Men Jan, måste man verkligen ha tabletter tillsammans med Dex-cool? :huh:

Bengt Olsson

Cadillac Club Sweden

99 STS Vogue Gold Edition

Corsa cat-back w gold tips

Link to comment
Share on other sites

Hej Bengt!

Första bytet av kylarvätska ska ske efter 5 år om du har dexcool, därefter vart annat år eftersom du inte får ut all gammal vätska vid bytet, såvida du inte spolar kylsystemet med destillerat vatten. Men då ska du ha en utrustning där du vet vad som finns i systemet, bättre att byta vartannat år genom att tappa ur och fylla på. Snabbt och enkelt!

Tabletter ska man ta (i nedre kylarslangen ej övre!). Meningen med tabletterna är att dom ska förebygga "krypläckage" av den typen som alltid blir i en aluminiummotor. De flesta japanska biltillverkare har faktiskt en liknande tillsats i sina bilar från fabrik, inget konstigt med det.

Fast GM var nog först :P

Det här pulvret är något man hade i kylsystemen i ubåtarna under andra världskriget så det är ett gammalt beprövat recept.

För dom som hört mycket skit om Dex-cool är faktan den här. I de fall där man haft gjutjärnsmotorer, kylsystemet inte varit full OCH man dessutom haft tabletter i har det bildats rost på dom ytor som varit uppe i det fria (alltså utan kylarvätska på).

Den gamla vätskan gav en hinna som förhindrade korrosion men samtidigt blev den fortare korrosiv i sig själv än Dex-cool. Så är bara kylsystemet fullt är det inga problem. Tabletterna gnider dessutom av avlagringar på vattenpumpaxeln så där får man inga läckage lika lätt.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Hej!

Jag förbereder just nu första kylvattenbytet på min STS 99. I samband med det fick jag en rekommendation att använda en annan vätska i stället för DEX-COOL, nämligen "PEAK Global® LifeTime™ Antifreeze & Coolant", se hemsida:

http://www.peakantifreeze.com/peak_global_lifetime.html

Enligt specifikationerna ska PEAK matcha och kanske även överträffa GM DEX-COOL. En av fördelarna är att man får en livstidsgaranti (så länge man äger fordonet) om man väl har bytt ut all gammal vätska och ersatt den med PEAK. Jag är väl medveten om vad GM föreskriver, dvs DEX-COOL om den vätskan är original (vilket den är i STS 99). Men visst är det så tillverkarna alltid skriver i sina handböcker. Men visst är det också så att någon ny produkt kommer fram efter en tid, som överträffar en äldre produkt. Det måste ju även kunna gälla i fallet GM's kylvätska. Så jag känner för att byta till PEAK. Vad tycker ni?

Alla synpunkter uppskattas.

/Bengt

Bengt Olsson

Cadillac Club Sweden

99 STS Vogue Gold Edition

Corsa cat-back w gold tips

Link to comment
Share on other sites

En liten (småcynisk) tanke bara: min magkänsla är att den här sortens garantier är utformade så att tillverkaren väldigt sällan behöver betala ut någon ersättning. Annars är de inte lönsamma för tillverkaren. Detta är dock inte sämre än ingen garanti alls. Jag menar bara att det nog är klokt att inte räkna med att det är lätt att få ersättning vid ett eventuellt fel.

Om kylvätskan i sig är bra eller inte får någon annan uttala sig om, för där har jag ingen uppfattning.

Med vänlig hälsning,

Jonas

Edited by hjb981
Link to comment
Share on other sites

En liten (småcynisk) tanke bara: min magkänsla är att den här sortens garantier är utformade så att tillverkaren väldigt sällan behöver betala ut någon ersättning. Annars är de inte lönsamma för tillverkaren. Detta är dock inte sämre än ingen garanti alls. Jag menar bara att det nog är klokt att inte räkna med att det är lätt att få ersättning vid ett eventuellt fel.

Om kylvätskan i sig är bra eller inte får någon annan uttala sig om, för där har jag ingen uppfattning.

Med vänlig hälsning,

Jonas

Jag tänkte inte på garantin så mycket, utan mer på om PEAK Global® LifeTime™ Antifreeze & Coolant har de rätta egenskaperna för att kyla en N*, som från början är körd på DEX-COOL. Jag kan tänka mig att GM av juridiska skäl måste trycka hårt på att man bara ska köra med DEX-COOL för att vara garderad om någon t ex råkar ut för ett motorhaveri, vilket kanske orsakats av att man använt en annan kylvätska. Jag kan mycket väl tänka mig att en annan kylvätska, som kanske har produktutvecklats senare, kan vara väl så god som DEX-COOL. Det var just den uppfattningen jag sökte stöd för genom det här inlägget. Är det någon som har använt PEAK eller har tankar kring detta?

/Bengt

Bengt Olsson

Cadillac Club Sweden

99 STS Vogue Gold Edition

Corsa cat-back w gold tips

Link to comment
Share on other sites

En liten (småcynisk) tanke bara: min magkänsla är att den här sortens garantier är utformade så att tillverkaren väldigt sällan behöver betala ut någon ersättning. Annars är de inte lönsamma för tillverkaren. Detta är dock inte sämre än ingen garanti alls. Jag menar bara att det nog är klokt att inte räkna med att det är lätt att få ersättning vid ett eventuellt fel.

Om kylvätskan i sig är bra eller inte får någon annan uttala sig om, för där har jag ingen uppfattning.

Med vänlig hälsning,

Jonas

Jag tänkte inte på garantin så mycket, utan mer på om PEAK Global® LifeTime™ Antifreeze & Coolant har de rätta egenskaperna för att kyla en N*, som från början är körd på DEX-COOL. Jag kan tänka mig att GM av juridiska skäl måste trycka hårt på att man bara ska köra med DEX-COOL för att vara garderad om någon t ex råkar ut för ett motorhaveri, vilket kanske orsakats av att man använt en annan kylvätska. Jag kan mycket väl tänka mig att en annan kylvätska, som kanske har produktutvecklats senare, kan vara väl så god som DEX-COOL. Det var just den uppfattningen jag sökte stöd för genom det här inlägget. Är det någon som har använt PEAK eller har tankar kring detta?

/Bengt

Hej Bengt!

Du vet ju min ståndpunkt i de här frågorna. Det finns säkert 100 vätskor som är bättre idag, problemet är ju bara att veta vilka..kör du med Dex-cool så är det grönt om du bara byter en gång vart annat år (enl. ovan). Rekommenderar GM det i Northstarmotorn är det ju bara bra, då är den ju lika bra eller bättre. Personligen tror jag inte det spelar så stor roll så länge inte vätskan blir korrosiv. Det beror ju på vilka inhibitorer man använder sig av. Det gäller bara att man inte råkar ut för t.ex. det fenomenet som inträffar om man byter från "vanlig" glykol till DEx-cool. Silikatet i den "gamla" vätskan (som sitter kvar invärtes på motorn) halverar då livslängden på Dex-coolen.

Ska man vara idiotsäker så kör man alltid det fabriken rekommenderar, då behöver man inte fundera. Bara för att något är bättre behöver det ju inte vara bättre för just den motorn..tex de nyare oljorna med låg halt ZDDP i gamla motorer..eller blyfri bensin i en bil avsedd för blyad bensin.

Link to comment
Share on other sites

En liten (småcynisk) tanke bara: min magkänsla är att den här sortens garantier är utformade så att tillverkaren väldigt sällan behöver betala ut någon ersättning. Annars är de inte lönsamma för tillverkaren. Detta är dock inte sämre än ingen garanti alls. Jag menar bara att det nog är klokt att inte räkna med att det är lätt att få ersättning vid ett eventuellt fel.

Om kylvätskan i sig är bra eller inte får någon annan uttala sig om, för där har jag ingen uppfattning.

Med vänlig hälsning,

Jonas

Jag tänkte inte på garantin så mycket, utan mer på om PEAK Global® LifeTime™ Antifreeze & Coolant har de rätta egenskaperna för att kyla en N*, som från början är körd på DEX-COOL. Jag kan tänka mig att GM av juridiska skäl måste trycka hårt på att man bara ska köra med DEX-COOL för att vara garderad om någon t ex råkar ut för ett motorhaveri, vilket kanske orsakats av att man använt en annan kylvätska. Jag kan mycket väl tänka mig att en annan kylvätska, som kanske har produktutvecklats senare, kan vara väl så god som DEX-COOL. Det var just den uppfattningen jag sökte stöd för genom det här inlägget. Är det någon som har använt PEAK eller har tankar kring detta?

/Bengt

Hej Bengt!

Du vet ju min ståndpunkt i de här frågorna. Det finns säkert 100 vätskor som är bättre idag, problemet är ju bara att veta vilka..kör du med Dex-cool så är det grönt om du bara byter en gång vart annat år (enl. ovan). Rekommenderar GM det i Northstarmotorn är det ju bara bra, då är den ju lika bra eller bättre. Personligen tror jag inte det spelar så stor roll så länge inte vätskan blir korrosiv. Det beror ju på vilka inhibitorer man använder sig av. Det gäller bara att man inte råkar ut för t.ex. det fenomenet som inträffar om man byter från "vanlig" glykol till DEx-cool. Silikatet i den "gamla" vätskan (som sitter kvar invärtes på motorn) halverar då livslängden på Dex-coolen.

Ska man vara idiotsäker så kör man alltid det fabriken rekommenderar, då behöver man inte fundera. Bara för att något är bättre behöver det ju inte vara bättre för just den motorn..tex de nyare oljorna med låg halt ZDDP i gamla motorer..eller blyfri bensin i en bil avsedd för blyad bensin.

Hej Janne!

Jag är inte direkt överraskad över att du hävdar din linje. Den är ju logisk och konsekvent. Det får nog bli DEX-COOL, det kan ju inte bli fel i alla fall.

Hälsningar /Bengt

Bengt Olsson

Cadillac Club Sweden

99 STS Vogue Gold Edition

Corsa cat-back w gold tips

Link to comment
Share on other sites

Jag har en Chevrolet Transport -98. Den har dexcool orginal (jag har det fortfarande). På flera forum och förmaningar så rekomenderas det ofta att man skall byta till grön! Detta har inget med aluminium-motor eller gjutjärnsmotor att göra utan det har bara med kylvätskans hållbarhet att göra! Ryktet säger att dexcool fräter på pakning därför bör man byta, men det ryktet är deremot inte sant. Däremot så glömmer folk att kolla kylarvattnet när det är dexcool eftersom man inte ska behöva göra något på 5år därför blir det förgammalt och utgör dåligt skydd mot frätning!

Summa sumarum:

Om du bara bytar kylvatten vartannat år så spelar det ingen roll om du har dexcool eller "green stuff" som dom kallar det i staterna! Motorn funkar ändå. Men varför man skall skölja med destillerat vatten fattar jag absolut inte. Det går lika bra med vanlig vatten!!!! Enligt GM's shop manual till Chevrolet Venture (Transsport) så skall man plocka bort termostaten och skölja med en vanlig trädgårdsslang direkt ner i slangen till kylaren tills vattnet kommer ut i termostathålet och har en normal färg!!!

Link to comment
Share on other sites

Jag har en Chevrolet Transport -98. Den har dexcool orginal (jag har det fortfarande). På flera forum och förmaningar så rekomenderas det ofta att man skall byta till grön! Detta har inget med aluminium-motor eller gjutjärnsmotor att göra utan det har bara med kylvätskans hållbarhet att göra! Ryktet säger att dexcool fräter på pakning därför bör man byta, men det ryktet är deremot inte sant. Däremot så glömmer folk att kolla kylarvattnet när det är dexcool eftersom man inte ska behöva göra något på 5år därför blir det förgammalt och utgör dåligt skydd mot frätning!

Summa sumarum:

Om du bara bytar kylvatten vartannat år så spelar det ingen roll om du har dexcool eller "green stuff" som dom kallar det i staterna! Motorn funkar ändå. Men varför man skall skölja med destillerat vatten fattar jag absolut inte. Det går lika bra med vanlig vatten!!!! Enligt GM's shop manual till Chevrolet Venture (Transsport) så skall man plocka bort termostaten och skölja med en vanlig trädgårdsslang direkt ner i slangen till kylaren tills vattnet kommer ut i termostathålet och har en normal färg!!!

.Dex-cool klarar 5 år innan den blir korrosiv, vanlig grön 2år. Vid byte av kylarvätska på Northstarmotorn får du ut ca 2/3 av vätskan. Eftersom du har en del gammal vätska kvar minskas bytesintervallen till en gång om året med den konventionella och en gång vart annat år med Dex-cool. Detta om man endast tappar ur och fyller på igen vilket är det enklaste. Första bytet sker alltså efter 5 år och därefter vart annat år med dex-cool. Efter 2 år och därefter varje år med grön. Annars måste du spola och det är något som man i princip ska undvika enligt "gurun" och det håller jag med om. Låt avlagringarna sitta där dom sitter, visst ibland blir man ju tvungen att spola, kanske rensa ut någon tidigare ägares kylartätning etc.

Dessutom vet du inte vilken koncentration du får, lättast är då att hälla i den mängd glykol som du skulle blandat i och efterfylla med vatten.

Anledningen till att man ska använda destvatten är att vanligt vatten kan innehålla höga halter mineraler som funkar mindre bra med aluminium.

Kan tyckas tramsigt men eftersom man vet att största anledningen till att topplockspackningarna går på en Northstarmotor beror på aggresiv kylarvätska så skadar det ju inte att ge dom bästa förutsättningarna hör att dom ska hålla. Destvatten kostar inte många kronor heller.

Link to comment
Share on other sites

Något som är väldigt viktigt efter kylvätskebyte är att få bort eventuella luftfickor. Jag har en bra slänt i närheten som jag först kör rakt uppför så långt jag vågar. Det känns som det bara är himmel i vindrutan. Stå kvar en liten stund och och tryck till helt hastigt på gasen så att det blir snurr på kylvätskan. Sedan backar jag försiktigt ner och vänder och gör om samma procedur baklänges.

Se till att ha värmen på för fullt när du kör framlänges uppför så att du inte sparar luft i värmepaketet.

Kontrollera kylväteskenivån och fyll på om det behövs.

Upprepa proceduren så länge som det sjunker efter i burken.

Luftblåsor i kylsystemet är det säkraste sättet att blåsa blockpackningar, få skeva toppar och andra problem. Det vill vi undvika.

/Mats

Link to comment
Share on other sites

Systemen är helt självluftande på de tidigare årsmodellerna. På dom senare (där man har ett helt slutet system med plastlock till skillnad från metalllocket) ska man ha av locket på expansionskärlet tills man känner att termostaten öppnat (nedre slangen varm) och vätskan då minskar i kärlet (om det är luft). Man efterfyller till rätt nivå och skruvar på locket. När sen motorn är kall kan man eventuellt behöva kontrollera nivån igen. Det är allt som behövs. På frugans Jeep däremot får man göra som Mats säger.

Värmen kan gott vara avstängd eftersom det inte finns en värmeventil i kylsystemet på STS:en.

Link to comment
Share on other sites

På min Eldorado, de är ju helt två olika bilar enligt GM (Eldorado och STS) gubevars, så hör man tydligt hur det säger slurp i kylsystemet när lutningen blir tillräckligt stor.

Kanske är jag bara otålig. Det är närmare (går fortare att åka till min backe) än att vänta på att motorn blir varm. Dessutom är roligare att köra än att stå på tomgång. Det är också lite mer utmaning att köra terräng med min Eldorado än med min Cheva Blazer:)

/Mats

Link to comment
Share on other sites

Systemen är helt självluftande på de tidigare årsmodellerna. På dom senare (där man har ett helt slutet system med plastlock till skillnad från metalllocket) ska man ha av locket på expansionskärlet tills man känner att termostaten öppnat (nedre slangen varm) och vätskan då minskar i kärlet (om det är luft). Man efterfyller till rätt nivå och skruvar på locket. När sen motorn är kall kan man eventuellt behöva kontrollera nivån igen. Det är allt som behövs. På frugans Jeep däremot får man göra som Mats säger.

Värmen kan gott vara avstängd eftersom det inte finns en värmeventil i kylsystemet på STS:en.

Hej Jan!

Du får gärna förtydliga detta lite. Jag har tidigare haft en DeVille -88. Den hade ett expansionskärl som inte var trycksatt. Vad jag minns var det plastlock på det.

Min nuvarande DeVille -97 har ett trycksatt expansionskärl, på vilket det sitter ett tryckreglerande metallock, likt det som satt på kylaren på 88:an. Finns det ett ännu nyare system med plastlock på expensionskärlet, och hur skiljer sig det i så fall från det slutna system jag har nu, eller syftar du på ett annat lock än det på expensionskärlet (eller har de samma system fast de har bytt till plastlock nu)?

/Jonas

Link to comment
Share on other sites

Systemen är helt självluftande på de tidigare årsmodellerna. På dom senare (där man har ett helt slutet system med plastlock till skillnad från metalllocket) ska man ha av locket på expansionskärlet tills man känner att termostaten öppnat (nedre slangen varm) och vätskan då minskar i kärlet (om det är luft). Man efterfyller till rätt nivå och skruvar på locket. När sen motorn är kall kan man eventuellt behöva kontrollera nivån igen. Det är allt som behövs. På frugans Jeep däremot får man göra som Mats säger.

Värmen kan gott vara avstängd eftersom det inte finns en värmeventil i kylsystemet på STS:en.

Hej Jan!

Du får gärna förtydliga detta lite. Jag har tidigare haft en DeVille -88. Den hade ett expansionskärl som inte var trycksatt. Vad jag minns var det plastlock på det.

Min nuvarande DeVille -97 har ett trycksatt expansionskärl, på vilket det sitter ett tryckreglerande metallock, likt det som satt på kylaren på 88:an. Finns det ett ännu nyare system med plastlock på expensionskärlet, och hur skiljer sig det i så fall från det slutna system jag har nu, eller syftar du på ett annat lock än det på expensionskärlet (eller har de samma system fast de har bytt till plastlock nu)?

/Jonas

På din DeVille -88 var det som på min Eldorado -88 dvs tryckregleringen satt i locket i kylaren och expansionskärlet var en ren tunnväggig slavtank, trycklös. Där var iofs ett plastlock men om man tittar noga ser man att det är ett litet ventilationshål i locket för att vätskan ska kunna expandera utan att man blåser kärlet. Kylssystemet var alltså öppet eller snarare halvöppet eftersom man inte släpper in luft in i kylsystemet som t.ex. i en Volvo B18 där överdelen av tanken fungerade som expansionskärl och drog in luft när systemet svalnade.

På dom första Northstarmotorerna är hela systemet trycksatt, fortfarande på ett sådant sätt så att luftens syre endast kommer in i själva expansionskärlet men dock fortfarande i kontakt med kylarvätskan. Där är ett metallock med ventiler på samma sätt som på en bilkylare. De nyare systemen är helt slutna och har ett annat utseende på locket, jag antar att samtliga är i plast eftersom det inte är några rörliga delar och plast då duger som konstruktionsmaterial.

De systemen luftar sig inte själva som de äldre så där får man hjälpa det på travet genom att lossa locket och köra motorn tills nivån slutar sjunka i kärlet. Nu minns jag inte riktigt hundra men jag tror inte jag behövde vänta tills termostaten öppnade innan nivån sjönk i expansionskärlet så jag kunde börja efterfylla. Det sker en viss förbiströmning ändå.

Meningen med ett helt slutet system är att låta syret i vätskan förbrukas vid korrosion, precis som man gör i ett värmesystem i ett hus. Man fyller med vanligt vatten och låter syret förbrukas vid korrosionen som sker, då avstannar den processen. Kylarvätskan i sig blir dock aggressiv så där kommer man inte undan att byta.

Till skillnad från i frugans Jeep så fungerar det här systemet riktigt bra..inga blåsta expansionskärl här inte.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Har Köpt en STS -96:a och ska nu byta kylvätska i min Northstarmotor.

Har läst följande tråd:

http://caddyinfo.ipbhost.com/index.php?sho...19&hl=kylar

....men jag har lite frågor ändå.

Vad jag förstår så kan man köpa kylvätska av märket Dex Cool i USA, men hur är det här hemma i Sverige? Jag har letat men hittar ingen återförsäljare.

Däremot så hittar man ju flera kylvätskor där tillverkaren skriver att det motsvarar Dex Cool.

Är det så att man kan se Dex Cool som en klassning?

Är det ok att använda kylvätska av vilket märke som helst , om det står att den motsvarar Dex Cool?

Cadillac STS -1996

Ford Mustang Convertible -1967

Ford Mondeo -2009

Ford Fiesta -2009

Klippo gräsklippare -19??

Link to comment
Share on other sites

Hansen Racing säljer DEX-COOL och även dom tabletter du ska ha i vätskan för att få rätt PH-värde.

Är du medlem i Cadillac Club Sweden får du även rabatt hos Hansen ;)

Hansen har flera återförsäljare över hela landet.

Här kan du söka efter närmaste återförsäljare:

http://213.142.20.94/ecommerce/hrafsok_hemsida.asp

Blanda 50/50 DEX-COOL / vatten.

Lycka till :)

Edited by mixbox
Link to comment
Share on other sites

Jag har kollat med Hansen och där verkar de inte ha Dex Cool.

Däremot säljer de kylvätska motsvarande DexCool av märket ACDelco och Peak Global.

Eller är det så att det inte finns något Dex Cool varumärke, utan är det endast en klassning?

Söker man på webben hittar jag inget specifikt DexCool men massor av kylvätska med denna "klassning".

Det verkar som om GM ursprungligen lät Havoline/Texaco ta fram produkten DexCool...

:unsure:

Cadillac STS -1996

Ford Mustang Convertible -1967

Ford Mondeo -2009

Ford Fiesta -2009

Klippo gräsklippare -19??

Link to comment
Share on other sites

Jag har kollat med Hansen och där verkar de inte ha Dex Cool.

Däremot säljer de kylvätska motsvarande DexCool av märket ACDelco och Peak Global.

Eller är det så att det inte finns något Dex Cool varumärke, utan är det endast en klassning?

Söker man på webben hittar jag inget specifikt DexCool men massor av kylvätska med denna "klassning".

Det verkar som om GM ursprungligen lät Havoline/Texaco ta fram produkten DexCool...

:unsure:

ACDelco är ett dotterbolag till GM :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...